Faerun

Faerun, The Sword Coast and The North

В света Toril, между ветровитото Sea of Swords на запад и мистериозните земи на Kara-Tur на изток, лежи континента Faerun. Място на различни култури и раси, Faerun е доминиран от човешки земи, било то техни кралства, градове-държави или внимателно подбрани съюзи на провинциални селища. Разпръснати из земите на хората са старите джуджешки кралства и скритите елфски сборища, асимилирали популации от гноми, полуръстове и по-екзотични народи. Различни приключения могат да се намерят на тази земя за тези, които имат желание да ги потърсят. Пътищата между градовете и селищата често се пресичат с територии на бандити и бродещи хуманоиди. Всяка гора, блато и планина има своите опасности, дали това са дебнещи бандити, дивашки орки и гоблини, или могъщи създания като великани и дракони. Руини маркират пейзажа и пещери лежат под повърхността. В тези земи са скрити съкровища на всяка жива раса и доста от изчезналите такива, чакащи приключенците да ги намерят и вземат. Faerun е изпълнен с богата история и чудесни легенди за приключения и магия, но в кръвтта на обикновените хора е растениевъдството и търговията. Повечето от населението зависи от фермерството, а тези които жиевят в градовете имат склонност към изкуства или използват мускулите си, за да припечелят, за да могат да си закупят стоки и храна, осигурена от другите. Клюките се носят между хората, които се занимават с кервани и кораби и превозват провизии за търговия или от пътуващи бардове, които разказват (или измислят) история да информират или забавляват хората в кръчмите, страноприемниците и замъците. Приключенците също разпространяват новините, освен че ги създават. Обикновените хора във Faerun гледат на приключенците с микс от одобрение, завист и подозрение. Те вярват, че всеки здравеняк, искащ да жертва живота си за доброто на напълно непознати, трябва да бъде възхваляван и възнаграден. Но такива приключенци, ако са упешни, трупат благосъстояние и увеличават персоналния си статус, с темпове, които някои хора приемат за притеснителни. Дори хората, които се възхищават на тези приключенци за тяхната енергия и доблестни действия, имат опасения: какви ужаси ще бъдат освободени от тях, когато небрежни или незнаещи за опасността, отключват руини или гробници и освобождават някое велико зло да броди по света? Повечето от популацията на континента има малко или никакво познание за земите извън Faerun. Най-образованите смятат, че Faerun е само един континент и Toril е един голям свят, но за по-голямата част от хората, които не са имали възможността да пътуват интерконтинентално или между световете, Faerun е повече от голям за тяхното възприятие. С изключение на народите от по – отдалечените и изолирани кътчета на света, фаерунците са свикнали да виждат хора от различни култури, етноси и раси. Само в по-космополитните зони това приемане се разширява дотолкова, че зли хуманоидни раси като гоблиноидите, орките, тъмните елфи и да не кажем и други по-опасни създания, живеят между другите нроди. Приключенците са по-толерантни. Те приемат изгнанието, недоверието и други качества на създанията от странните земи дори да приемат необикновенни за тях форми.

THE SWORD COAST AND THE NORTH

Разпростирайки се около Sea of Swords на север до Arnn и до Sea of Moving Ice, the Sword Coast е територия, която е доминирана от градове –държави и зона, която използва морето за търговия. За повечето, които се интересуват от тези неща, границата на тази зона е ограничена до Neverwinter на север и [[Baldur’s Gate]] на юг, но територията по-далеч на север или на юг, която не е под влиянието на някоя сила, е обикновено включена в картите на Sword Coast. По-широкото разбиране е, че към Северът се отнасят всички земи север от Arnn, които са разделени на два големи региона: Western Heartlands и Savage Frontier. Western Heartlands обхващат тясна ивица от цивилизация разпростряна около Sunset Mouintains до Sea of Swords, и на север територията маркирана от Cloud Peaks и Troll Mountains до Trade Way. Savage Frontier е името дадено на останалата част от незаселената или разпръстнато заселената територия на Севера, в която не се включват големите градове и всички селища под тяхно влияние. Повече от народите и правителствата на Севера могат да се групират в пет категории: градове, които са членове на Lords Alliance; джуджешки крепости, които са построени в региона; островни кралства извън крайбрежието; независими кралства разпръснати надолу нагоре из краибрежието; подземмни кралства в Underdark.

Назад<<<

Faerun

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam