Zhentarim

Zhentarim /Зентарим/

Зентарим /известни още като Черната мрежа/ са безскрупулна сенчеста мрежа, която търси начини да разшири своето влияние и сила из Forgotten Realms. Публичното лице на Черната мрежа изглежда относително дружелюбно. Предлага най-добрите и евтини стоки и услуги, едновременно легални и нелегални, като по този начин унищожава конкуренцията и прави всички зависими. Член на Зентарим мисли за себе си като член на много голямо семейство и разчита на Чернаа мрежа за ресурси и сигурност. Все пак, на членовете е дадена свободата да преследват собствени интереси, за да получат някаква мярка за собствено богатство и влияние. Като цяло Зентарим обещава „най-доброто от най-доброто“, като истината е, че организацията има повече интерес да разшири своето влияние и да пропогандира своите идеали пред това да инвестира в подобрение на състоянието на отделните членове. Мотото им е : „Присъедини се и просперирай. Противопостави се и страдай.“ Вярванията им са свързани с това, че организацията е семейство и ако ти й помагаш и тя ще ти помага. Ти си господар на собствената си съдба. Никога не бъди по-малко от това, което заслужаваш да бъдеш. Всичко и всеки си има цена. Целите на организацията са да създаде богатство, сила, влияние и като цяло да доминира във Faerun. Типичните задачи, които си поставя са свързани с кражба на различни съкровища и магически предмети, осигуряване на убежища и членове на организацията, изнудване , подкупване и др.

Назад<<<

Zhentarim

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam