Spider Staff

Spider Staff

Rarity: Rare

История: Жезълът е бил в притежание на Nezznar “The Black Spider”. Откъде той го е получил никой не знае, но най-вероятно това е станало при обучението му като магьосник. След като героите го побеждават в Wave Echo Cave, Ey Ti се свърза с жезъла и започва да го използа. След като монкът изчезва не се знае сегашното местонахождение на жезъла.

Характеристики: Върхът на този черен адамантен жезъл е оформен под формата на паяк. Жезълът тежи 6 паунда. Носителят му трябва да се свърже с оръжието, за да получи неговите бонуси и да прави неговите заклинания. Жезълът може да се носи и с две ръце и като се използва в melee attack прави 1d6 poison damage. Жезълът има 10 заряда, които могат да бъдат използвани за заклинанията: Spider Climb (1 charge) и Web DC 15 (2  charges). Жезълът възстановява по 1d6+4 заряда всеки ден по залез слънце. Ако бъде изхабен последния заряд се хвърля d20. При резултат от "1" жезълът се разпада на прах и е унищожен.

Назад<<<

 

Spider Staff

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam