Lords Alliance

Lords' Alliance /Съюзът на Лордовете/

Съюзът на Лордовете /The Lords’ Alliance/ е конфедерация от владетелите на няколко северни селища. Броят на членовете на Съвета на Лордовете, управлението на този съюз, се променя в зависимост от броя на градовете, които участват и политическото напрежение в региона. Към момента Съюзът на лордовете счита като негови членове следните владетели и градове: • Laeral Silverhand, the Open Lord of Waterdeep • Dagult Neverember, Lord Protector of Neverwinter • Taern Hornblade, High Mage of Silverymoon • Ulder Ravengard, Grand Duke of Baldur's Gate and Marshal of the Flaming Fist • Morwen Daggerford, Duchess of Daggerford • Selin Ramur, Marchion of Mirabar • Dowell Harpell of Longsaddle • Dagnabbet Waybeard, Queen of Mithral Hall • Lord Dauner Ilzimmer of Amphail • Nestra Ruthiol, Waterbaron of Yartar. Съюзът на лордовете има  най-силните наемнически сили в Севера. В допълнение, за да осигури военна подкрепа и възможност за мирно уреждане на различията помежду им, Съюзът винаги действа на принципа, че народи с обща цел, които са въвлечени в търговия, е по-малко вероятно да започнат на война един срещу друг. Чрез поддържането на силна търговия в Съюза и извън него се запазва мира между нациите. Съюзът сам по себе си не е нация, а партньорство между владетелите на градовете и селищата разпръснати из Севера, които са се заклели да поддържат мира помежду си и са обещали да споделят информация и да полагат усилия срещу общите заплахи, като оркските нападения и пиратите от Northlander. Съюзът е свободна конфедерация между тези селища и техните агенти, които първо се вричат във вярност към техните родни земи и после към Съюза на Лордовете. В суровите земи на Севера, където зимите са студени и чудовищата и варварите редовно слизат от планините, за да опожаряват селища, големите нации са рядкост, особено в тази част на света. За сметка на това, големи градове-държави са създадени и дължат просперитета си на  търговията, защитени от високи стени и лояни защитници. Такива градове като Baldur's Gate, Mirabar, Neverwinter, Silverymoon, и Waterdeep – разширяват влиянието си в близките региони, често създавайки и приемайки васални селища, но преди всичко, това са градове, които се опитват да осигурят тяхната собствена защита и бъдеще независимо от обстоятелствата. В годините скоро след създаването си /преди повече от 150 години/ има повече интерес от членство в Съюза и той приема членове от далечния юг. Оттогава обаче, събития като израстването на Elturgard като сила със собствени претенции и скорошното падение на Silver Marches, са принудили групата да се отдръпне и да стесни кръга на членовете си само до силите на Севера. Невъзможно е да се опише индивидуалния характер на всеки отделен член на съюза. Като група агентите са заинтересовани да запазят цивилизацията на Севера като споделят информация един с друг, за да могат да се противопоставят на заплахите. Накрая обаче, търговец от Waterdeep и търговец от Baldur’s Gate се интересуват най-вече от собствените си кесии и благосъстояние на градовете, където е дома им, и по-малко вероятно е да са загрижени какво се случва с останалите, освен ако това не засяга търговията между тях.

Назад<<<

Lords Alliance

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam