Emerald Enclave

Emerald Enclave

Разпространена група от оцеляващи в пустошта, които се опитват да запазят естествения ход на нещата и да изкоренят заплахите за нарушаването му. Организацията се бори да възстанови и запази естествения порядък наблюдавайки природните сили в света и пречейки на цивилизацията и пустошта да се унищожат взаимно, като същевременно оказват помощ на другите да се справят с опасностите на дивото.

Назад<<<

 

Emerald Enclave

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam