Tag: wood elf

Results

  • Elvire Moonwhisper

    Elvire е възрастна горска елфа, придобила знанията и уменията на върховен друид. Познанията за магията й са древни и могъщи. Като една от значимите фигури в организацията [[Emerald Enclave]], тя е изпратена в [[Kryptgarden Forest]] да възстанови …

  • Erhard Nightbreeze

    Erhard е най-добрият воин, който [[:elvire]] е взела със себе си за мисията си в [[Kryptgarden Forest]]. Войнът с чест е приел задачата и дори е довел и семейството си. Скоро след създаване на укреплението му синът му изчезва безследно. Дълго време баща …