Oli Kovachick

NPC, Ally, Halfling

Description:

1bf036d54ef7518dc46c610d9d4203.gif

Bio:

Oli Kovachick е сираче, което работи за кметската администрация във Фандалин. По време на атаката на дракона Отровен зъб тя е изпратена от кмета със задача извън града. За нейн късмет се връща след нападението когато вече всички са мъртви и се скрива в кметството. Откриват я гнолове, които тя напада и успява да повали с помощта на една кама. Героите я намират около труповете на съществата в опръскания с кръв кабинет на кмета. Тя им обяснява какво се е случило и казва, че се е научила да борави с оръжия от баща си, който е бил наемник. Героите успяват да спечелят доверието й и Oli се присъединява към групата с единствената цел да уцелее, след като нищо друго не е останало за нея в мъртвия град.
Oli е на 26 години, висока 1.50м. със светлокестенява дълга коса и красиво женско излъчване за полъръст. По характер е емоционална и борбена. Най-големият й страх е да не остане сама. Към настоящия момент е решила да помогне на Amadeus да се справи с травмата си и заедно са в елфското укрепление Kryptlefarn

STATUS: ALIVE

Oli Kovachick

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam