Nezznar "The Black Spider"

NPC, Main Villian, Drow Elf, Dark Wizard

Description:
Bio:

Nezznar е властолюбив и арогантен тъмен елф магьосник. След като е научил, че братята Роксийкър са открили входа за Пещерата на Ехото на вълните, той е използва контактите си, за да се добере до картата. Изполва Iarno “Glasstaff” Albrek и краля на гоблините, за да тероризира жителите на Фандалин и да ги държи заети, докато изследва пещерата. Плановете му се провалят след като героите успяват навреме да го прекъснат и нападнат в мината. Успяват да го надвият и в отчаянието си той срутва цялото помещение. Уцелява на косъм и бива разпитван от приключенците, но знаейки че раните му са смъртоносни, не проговаря, след което бива убит. С неговата смърт завършва първата част от приключението.

STATUS: DEAD

Nezznar "The Black Spider"

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam