Gundren Rockseeker

NPC, Dwarf, Questgiver,

Description:

Dwarf.jpg

Bio:

Gundren е изследовател от расата на джуджетата. Заедно с братята си Nundro и Tarden откриват карта за отдавна изгубената Пещера на Ехото на вълните където се намира Ковачницата на магиите, за която легендите разказват. За нещастие той бива пленен от гоблините по заръка на “Черният паяк” и затворен в Замъка Крагмау. Героите успяват да го спасят и заедно окриват входа към мината. Преборват се с опасностите, спасяват Nundro и двамата с Gundren започват да ръководят мината. Щастието обаче е кратко за джуджетата, защото месец след тези събития биват брутално убити от Halia Thornton на тържеството по честването на подвизите на героите.

STATUS: DEAD

Gundren Rockseeker

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam