Elvire Moonwhisper

NPC, Wood Elf, Archdruid

Description:

DruidFormsTCG.jpg

Bio:

Elvire е възрастна горска елфа, придобила знанията и уменията на върховен друид. Познанията за магията й са древни и могъщи. Като една от значимите фигури в организацията Emerald Enclave, тя е изпратена в Kryptgarden Forest да възстанови естествения ред в гората и доколкото съумее да я прочисти от влиянието на древният дракон, познат като Старата Трошачка на кости. Под нейното ръководство елфите построяват Kryptlefarn, служещ като укрепление за гарнизона в гората. След скорошното прииждане на орките от Sword Mountains елфите осъзнават, че освен със злото в леса, трябва да се изправят и срещу най-големите си врагове. Elvire дава подслон на героите и изпраща Erhard Nightbreeze с тях да им помогне в търсенето на Dereck и в спасяването на елфските заложници от лапите на орките.

Elvire Moonwhisper

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam