The Betrayal of Halia Thornton

ЧАСТ IV - ГРОБНИЦАТА НА ЗАБРАВЕНИТЕ (продължение четвърто)

Сесия № 5– проведена на 03.12.2016г.

15. Параклисът и спасяването на Aira

Групата се отправя по един от неразкритите коридори, който ги отвежда до каменна врата. След отварянето й героите попадат в стая приличаща на малък параклис или светилище. От стените висят метални въжета държащи маслени фенери, които светят с бледа светлина. В края на стаята са разположени стълби, които водят към олтарна маса, около която броди искрящо лилаво същество с човешка форма /specter/. Около самия олтар кръжат множество сенки с човешки лица, които издават плачевни звуци. На платформата е  завързана с вериги на каменна колона млада красива жена човек /всъщност aasimar/. При влизането на героите съществото ги забелязва, хваща някаква колода с карти от масата и хвърля карта на земята. От картата излиза каменен голем. Същевременно отдясно на стълбите пази същество в черна броня, което се движи с червена магия /helmed horror/. Героите започват битка със създанията. Установяват, че големът е илюзия, но пазителят рицар се оказва доста силен предвид обстоятелството, че магиите на Amadeus не му оказват ефект /immunity to firebolt, shocking grasp, magic missile/, поради което Raego бива повален след един от поредните мощни удари с огромния меч на създанието. Монкът успява да се свести и героите побеждават създанията, като същевременно Aira успява да се освободи от оковите. Започва кратък диалог между групата и жената и те решават да я приемат и да се измъкнат заедно от гробницата, въпреки че Oli Kovachick не я харесва. Зад олтара Thor, Odinson открива тайна врата водеща до кабинет, който очевидно е бил използван за складиране на по ценни консумативи при създаването на гробницата, като книги, инструменти и др.  Воинът намира пет стъкленици Potion of Healing и един Elixir of Health, както и всички иззети оръжия на Aira и едно елфическо наметало – Cloak of Elvenkind, което Ivellious си слага. След смъртта на лилавото немъртво създание Ivellious прибира колодата с карти, която се оказва магическа Deck of Illusions и като че ли проклятието над гробницата също се вдига, защото сенките изчезват.

16. Капанът с електрическите лози бръшлян и кралската броня

Групата се отправя към следващото помещение, в което е разположено леко сияещо ковчеже в средата. Страхът на героите от mimic създанията принуждава Amadeus да изпрати един firebolt по сандъка, като горната му част се разцепва и от съдържанието му се разкрива красива метална броня и стъклено зелено светещо листо. Магьосникът пристъпва в помещението и взима бронята, като в този момент от една от стените се отправя дълга лоза бръшлян, която хваща ризницата и я закичва на 20 футовия таван на стаята. Магьосникът взима листото и започва да го изучава като го подхвърля назад и към другите герои. В този момент Thor, Odinson пристъпва в стаята и друга лоза се издължава от ъгъла на стаята, хваща воина и го запраща на тавана като след това го удря електричество /lightning damage/, и той изпада в безсъзнание. Aira също се втурва напред, но и тя е запратена на тавана. Успява да се освободи от хватката, но пада на земята и се удря тежко, след което нова лоза се спуска и отново я запраща нагоре. Amadeus пипа стената и го удря електричество. Героите се опитват да се преборят с магическия капан, установяват че лозите са илюзия и накрая магьосника пуска листото на земята и го счупва на парченца, в резултат на което Aira, Thor, Odinson и ризницата падат на земята и отново се удрят тежко. Героите свестяват Thor, Odinson с магически еликсир. Изглежда, че действието на капана е преминало, като след това Raego забелязва някакви кръгове по земята и тавана около ковчеджето, но не открива нищо друго интересно в стаята, дори след изследването на тавана. Thor, Odinson доволен облича бронята и героите излизат от стаята.

17. Наводнената стая

Групата се отправя към единственото помещение, което не са проверили и като отварят вратата ги залива вълна от студена, мръсна вода. Виждат, че стаята е пълна с вода и мирише на мухъл. Във водата са разпръснати множество отломки, измежду които се забелязват дървесина и човешки кости. В единия ъгъл на стаята има някакъв процеп, от който тече бавно вода в стаята. Героите решават, че помещението не представлява интерес за тях и се отправят към ритуалната зала.

18. Разговорът с Ingris и Malgran

Групата решава да провери какво се случва с Elzar Rodale. Духовете им казват, че съзнанието му е повредено, но са успели да разчетат спомените му. Обясняват на Thor, Odinson, че магьосникът е смятал да му върне спомените като му даде стъкленицата, която е държал в себе си, но Raego я взел от него и изсипал съдържанието й в гърлото на Ivellious. Духовете не знаят начин как да му ги върнат. Thor, Odinson се ядосва и изпива намерената в кабинета стъкленица с червена течност, в която има малки балончета светлина без да знае свойствата й– Elixir of Health. Оказва се, че тя може да лекува болести, а състоянието на воина е точно такова и спомените му се възстановяват наведнъж като го залива вълна от емоции. Ivellious решава да разпита духовете какво друго са научили от Elzar Rodale. Те му казват, че доста неща но нямат време да му споделят всичките, защото проклятието над гробницата се е вдигнало и вече нищо не ги задържа там и магията отслабва и те вече следва да преминават в отвъдното. Разбират, че героите са се преборили със сянката на Garan и с неговия слуга /лилавото немъртво същество/. Обясняват на елфа, че Halia Thornton се е свързала с Elzar Rodale с обещания за влияние и богатство в града, за който магьосника копнее – Waterdeep, в замяна на неговата лоялност и помощта му в опожаряването на Phandalin. На духовете не им остава много време и не успяват да споделят повече, след което изчезват.

19. Изходът от гробницата

Героите решават да направят дълга почивка след като проклятието се е вдигнало, но първо Plujek предлага да отидат в помещението където са убили дракона, за да извлекат отрова от опашката му. Групата се отправя натам и точно когато решава да почине е нападната от близо две дузини от каменните летящи същества – gargoyles. Те залостват вратата и се опитват да избягат, като дори Plujek използва ледения си драконов дъх срещу съществата. Въпреки всичко не успяват да и удържат и всички започват да бягат към изхода на гробницата. Установяват, че вратата вече не е затворена с магия и зее широко към тъмен коридор. Докато минават от там Wolfheart се освобождава от вкаменяването си, което явно е било обвързано с проклятието над гробницата, затваря една от вратите и се втурва след групата. След известно бягане и лутане в коридора, героите излизат на чист въздух в подножието на планината и се озовават насред гора в тъмните часове на нощта. Изтощени и щастливи, че са се измъкнали живи, те намират подслон и лягат, за да починат. Нощта преминава без произшествия и на сутринта се събуждат и започват да обсъждат следващите си стъпки в неизвестното.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ….

Comments

Arteglam

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.