Potion of Healing

Potion of Healing

Характеристики: Този, който изпие колбата, си възстановява точки живот. Техният брой зависи от рядкостта на отварата и интезивността на лекуващите й свойства.

Healing - Common – 2d4 + 2

Greater Healing – Uncommon – 4d4 + 4

Superior Healing – Rare – 8d4 + 8

Supreme Healing – Very Rare – 10d4 + 20

Назад<<<

Potion of Healing

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam