Moon Blades

Moon Blades

Rarity: Very Rare

История: Мечовете са сребърни магически оръжия, създадени от богинята на луната Selune, за да служат на нейните божествени защитници в материалния свят. Те са намерени от Aira в един от храмовете.

Характеристики: Носителят на мечовете трябва да се свърже магически с всеки от тях, за да получава бонусите им. В битка оръжията се обвиват в сянка. Всеки от мечовете дава + 1 to attack roll and damage roll на всички атаки направени с него. Когато острието попадне във вече отворена рана, то нанася допълнително 1d4 necrotic damage. Веднъж на дълга почивка носителят може да реши да направи атаката Moon Dancing. Изхабява attack action+bonus action в едно действие, за да атакува едновременно със серия от удари с мечовете. Към тази специална атака се добавя + 2d4 necrotic damage, като в нея се включват пораженията на всеки от мечовете събрани заедно.

Назад<<<

Moon Blades

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam