Magic Items

Магически предмети

Тук ще бъдат описвани магическите предмети, които играчите са открили по време на приключението си. Някои от тях няма да бъдат с пълните си характеристики поради мистерията около тях и неосъзнаването на героите за пълния потенциал, който артефактите крият.

Magic Potions

Mjolnir

Armor of the Moon Darkness

Moon Blades

Talon

Staff of Defense

Ring of Protection

Dragonguard

Spider Staff

Ring of Poison Resistance

Rapier of the Blue Snake

Shadowdancer Club

Gargoyle Staff

Bag of Holding

Bow of the White Dragon

Armor of Vulnerability

Deck of Illusions

Cloak of Elvenkind

Назад<<<

Magic Items

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam