Deck of Illusions

Deck of Illusions

Rarity: Uncommon

История: Тестето е било притежание на един от магьосниците строители на The Tomb of the Forsaken. Използвал го, за да прави дребни фокуси и да забавлява краля. Впоследствие бива забравено от него и е намерено от Garan, който го оставя на слугата си да плаши посетителите. Тестето понастоящем се намира в Ivellious.

Характеристики: Тестето съдържа общо 34 карти. В комплект намерен като съкровище обикновено липсват 1d20 – 1 карти. Магията функционира само ако картите са изтеглени случайно. Носителят използва action за да изтегли карта и я хвърля на земята на разстояние до 30 фута. Илюзия на едно или повече създания се появява на мястото където е картата и стои там докато магията не бъде развалена. Илюзията изглежда реална, в реалните си размери и се държи все едно е истинско създание, но не може да нанася щети. Всякакъв физически контакт със съществото разкрива, че това е илюзия, защото предметите преминават през нея. Ако някой се опита да се вгледа в съществото разпознава, че това е илюзия при успешен 15 DC Investigation (Inteligence) Check. Илюзията стои докато не бъде dispelled или картата не бъде преместена. След това картата не може да се ползва повече.

Назад<<<

Deck of Illusions

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam