Cloak of Elvenkind

Cloak of Elvenkind

Rarity: Uncommon

История: Наметалото е принадлежало на някой от строителите на гробницата, който го е забравил при напускането си. Впоследствие е намерено от Thor, Odinson, който го дава на Ivellious и понастоящем той го носи.

Характеристики: Докато се носи наметалото с вдигната качулка, Wisdom (Perception) чекове направени, за да се забележи носителя са с disadvantage. Освен това носителят има advantage на Dexterity (Stealth) чекове направени да се скрие, защото наметалото се променя за да се приспособи към заобикалящата среда. Вдигането и свалянето на качулката изисква action. Носителят трябва да се свърже магически с наметалото, за да получи магическите му свойства.

Назад<<<

Cloak of Elvenkind

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam