Bow of the White Dragon

Bow of the White Dragon

 

Rarity: Very Rare

История: Лъкът е принадлежал на крал Malgran. Приживе той го използвал когато ловувал магически създания. След смъртта му лъкът, заедно с другите магически предмети на краля, бил пренесен в гробницата и поставен под строга охрана от пазители. Играчите го намират и понастоящем се носи от Plujek.

Характеристики: Лъкът е изработен от масивно бяло дърво подсилено с люспи от бял дракон. Дава на притежателя му, който се свърже магически с него +1 на всички ranged attack and damage rolls. Освен това, ако бъде носен от Fighter със специализация Battle Master, стрелите му се подсилват с ледена магия при използване на superiority dice и се добавя  + 1d8 cold damage към атаката, като при успешен удар съществото /ако е small или meduim size/ започва да се замразява и движението /speed/ му намалява с 50% за два рунда. След двата рунда съществото трябва да направи Const ST DC 12 или замръзва на място и получава restrained condition. Допълнително към това, всеки изстрел с това оръжие зарежда breath weapon ако този, който го използва е dragonborn. При изстреляни 20 стрели breath weapona е зареден напълно. Не може да се използва breath weapona повече от два пъти на ден, дори да се зареди от стрелите.

Назад<<<

Bow of the White Dragon

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam