Armor of the Moon Darkness

Armor of the Moon Darkness

Rarity: Very Rare

История: Бронята е създадена от богинята на луната Selune, за да защитава нейните божествени закрилници. Тя дава могъщи магически защити, но на висока цена. Проклятието, което тегне над нея е да напомня на воините, че са там за да служат и следва да убиват когато им бъде наредено. Aira намира бронята в един от храмовете на богинята и се принуждава да я облече, за да се спаси от нападателите си. По-късно разбира за проклятието и търси начин да го премахне, което се превръща в една от целите в живота й.

Характеристики: Бронята е studded leather с +2 AC. За да се възползва от свойствата й, притежателят трябва да е магически свръзан с нея. Бронята също дава на носителя й ressistance to necrotic damage.

Проклятия: Над бронята тегне проклятие, което не се премахва нито със свалянето й, нито по нормални магически начини (например с магията Remove Curse). Под влиянието на проклятието, носителят й постепенно започва да губи всякаква емпатия и все по-малко започва да чувства състрадание когато наранява хората. Ефектът се надгражда постепенно след всеки убит противник. По преценка на DM, когато тъмнината се натрупа, носителят може да изпадне в състояние на пълно умопомрачение и за кратък период да бъде погълнат от желанието си да убива на всяка цена. Ако носителят бъде изложен на директна лунна светлина при пълнолуние, ефектът се проявява моментално. Прекарването на определен период без убийства изчиства натрупаната тъмна енергия.

 

Назад<<<

Armor of the Moon Darkness

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam