Tag: questgiver

Results

  • Gundren Rockseeker

    Gundren е изследовател от расата на джуджетата. Заедно с братята си Nundro и Tarden откриват карта за отдавна изгубената [[Wave Echo Cave | Пещера на Ехото на вълните]] където се намира Ковачницата на магиите, за която легендите разказват. За нещастие той …

  • Sildar Hallwinter

    Sildar е добродушен човек на около петдесет години, верен приятен на [[:gundren | Gundren]] и член на организацията [[Lords Alliance | Lords' Alliance]]. Тръгва заедно с джуджето от [[Neverwinter]] да събере информация за [[Wave Echo Cave]] /Пещерата на …