Tag: queen

Results

  • Ingris

    Ingris e превърната в banshee от магьосниците на кралството Hilldamar. Обвинена в това, че е убила краля [[:malgran]] и сина си под влиянието на зли сили. Затворена е в [[The Tomb of the Forsaken | Гробницата на забравените]] и е омагьосана никога да не …