Tag: oni

Results

  • Rogok

    Героите срещат Rogok в неговата пещера [[Rogok Lair]] заобграден от няколко green hag. Съществото е използвало пещерата, за свое леговище. Чрез пакта, сключен между него, вещиците, meenlock, паяците и will o whisp светлинките, всички са си осигурявали …