Tag: npc

Results

 • Gundren Rockseeker

  Gundren е изследовател от расата на джуджетата. Заедно с братята си Nundro и Tarden откриват карта за отдавна изгубената [[Wave Echo Cave | Пещера на Ехото на вълните]] където се намира Ковачницата на магиите, за която легендите разказват. За нещастие той …

 • Sildar Hallwinter

  Sildar е добродушен човек на около петдесет години, верен приятен на [[:gundren | Gundren]] и член на организацията [[Lords Alliance | Lords' Alliance]]. Тръгва заедно с джуджето от [[Neverwinter]] да събере информация за [[Wave Echo Cave]] /Пещерата на …

 • Iarno "Glasstaff" Albrek

  Iarno е бивш член на [[Lords Alliance | Lords' Alliance]], който е събрал разбойниците и биячите от [[Phandalin | Фандалин]] и ги е убединил под названието "Червените плащове". Интелигентен и арогантен, но страхлив, той се скрива в имението Трансендънс и …

 • Nezznar "The Black Spider"

  Nezznar е властолюбив и арогантен тъмен елф магьосник. След като е научил, че братята Роксийкър са открили входа за [[Wave Echo Cave | Пещерата на Ехото на вълните]], той е използва контактите си, за да се добере до картата. Изполва [[:Iarno]] и краля на …

 • Oli Kovachick

  Oli Kovachick е сираче, което работи за кметската администрация във [[Phandalin | Фандалин]]. По време на атаката на дракона [[:venomfang | Отровен зъб]] тя е изпратена от кмета със задача извън града. За нейн късмет се връща след нападението когато вече …

 • Elzar Rodale

  Elzar Rodale e мистериозен тъмен драу елф магьосник, изпратен от [[:halia | Halia]] да се погрижи, че [[Phandalin | Фандалин]] е упостошен и героите са мъртви. На външен вид е висок, носи тъмна черна роба и черни ръкавици. Жезълът му е от абаносово дърво …

 • Halia Thornton

  _"Запомни...търпение и дисциплина."_ Halia Thornton е красива, слаба и висока човешка жена с черна дълга къдрава коса и пъстри очи на 32 години. Малкото, което играчите знаят за нея е, че е интелигентна, манипулативна и коварна. Срещат я когато …

 • Dereck

  Dereck е приятел на [[:Sildar]], който би следвало по думи на последния да се намира в [[Kryptgarden Forest | гората Криптгардън]] на юг от [[Sword Mountains | Планините на Меча]]. Героите преминават през опасния проход под планината и опасностите на [[ …

 • Venomfang

  Venomfang /Отровният зъб/ е млад зелен дракон, който си е направил леговище в стара магьосническа кула в руините на селището [[Thundertree]]. След като убива гигантските паяци, които са се настанили в кулата, драконът решава да складира там всичките си …

 • Malgran

  [[:malgran]] е кралят на древното кралство Hilldamar. Според легендата той е убит от злия магьосник [[:garan]], за което е обвинена съпругата си [[:ingris]]. Тялото на краля е положено в [[The Tomb of the forsaken | Гробницата на забравените]]. Вместо да …

 • Ingris

  Ingris e превърната в banshee от магьосниците на кралството Hilldamar. Обвинена в това, че е убила краля [[:malgran]] и сина си под влиянието на зли сили. Затворена е в [[The Tomb of the Forsaken | Гробницата на забравените]] и е омагьосана никога да не …

 • Prince Adrik

  Prince Adrik е най-малкия син на краля на планинските джуджета Havrin. Обичан от своя народ Adrik изпълнявал с чест, храброст и решителност всяка задача и мисия възложена му от неговия баща. Дълго време е бил водач на армията на краля, изкусен войн и …

 • Shogut

  Shogut е вожд на племето хиеноподобни същества /gnolls/, които са наети от [[:halia]] и [[:elzar]] да нападнат [[Phandalin]] срещу обещанията за лесна плячка. Предводителят е дарен с демонични сили от богът Yeenoghu, поради което цялото му тяло е покрито …

 • Garan

  Garan е злият магьосник, заради който са мъртви [[:ingris]] и [[:malgran]]. Той ги изиграва и заключва духа на краля в [[The Tomb of the Forsaken]]. Несъобразяването му със силната магия на вазата и поради невнимание, той също загубва живота си и се …

 • Elvire Moonwhisper

  Elvire е възрастна горска елфа, придобила знанията и уменията на върховен друид. Познанията за магията й са древни и могъщи. Като една от значимите фигури в организацията [[Emerald Enclave]], тя е изпратена в [[Kryptgarden Forest]] да възстанови …

 • Erhard Nightbreeze

  Erhard е най-добрият воин, който [[:elvire]] е взела със себе си за мисията си в [[Kryptgarden Forest]]. Войнът с чест е приел задачата и дори е довел и семейството си. Скоро след създаване на укреплението му синът му изчезва безследно. Дълго време баща …

 • Rogok

  Героите срещат Rogok в неговата пещера [[Rogok Lair]] заобграден от няколко green hag. Съществото е използвало пещерата, за свое леговище. Чрез пакта, сключен между него, вещиците, meenlock, паяците и will o whisp светлинките, всички са си осигурявали …