Tag: halfling

Results

  • Oli Kovachick

    Oli Kovachick е сираче, което работи за кметската администрация във [[Phandalin | Фандалин]]. По време на атаката на дракона [[:venomfang | Отровен зъб]] тя е изпратена от кмета със задача извън града. За нейн късмет се връща след нападението когато вече …