Tag: gnoll

Results

  • Shogut

    Shogut е вожд на племето хиеноподобни същества /gnolls/, които са наети от [[:halia]] и [[:elzar]] да нападнат [[Phandalin]] срещу обещанията за лесна плячка. Предводителят е дарен с демонични сили от богът Yeenoghu, поради което цялото му тяло е покрито …