Tag: friendly

Results

  • Elvire Moonwhisper

    Elvire е възрастна горска елфа, придобила знанията и уменията на върховен друид. Познанията за магията й са древни и могъщи. Като една от значимите фигури в организацията [[Emerald Enclave]], тя е изпратена в [[Kryptgarden Forest]] да възстанови …