Tag: dwarf

Results

  • Gundren Rockseeker

    Gundren е изследовател от расата на джуджетата. Заедно с братята си Nundro и Tarden откриват карта за отдавна изгубената [[Wave Echo Cave | Пещера на Ехото на вълните]] където се намира Ковачницата на магиите, за която легендите разказват. За нещастие той …

  • Prince Adrik

    Prince Adrik е най-малкия син на краля на планинските джуджета Havrin. Обичан от своя народ Adrik изпълнявал с чест, храброст и решителност всяка задача и мисия възложена му от неговия баща. Дълго време е бил водач на армията на краля, изкусен войн и …