Tag: bard

Results

  • Borgoroth

    Borgoroth е полуелф бард, който свири на лютня. Научава легендите за Ковачницата на магиите и се присъединява към групата, за да помогне на [[:Gundren]]. Заедно с другите герои успява да надвие [[:nezznar | "Черният паяк"]]. Малко след нападението на …