Tag: ally

Results

  • Oli Kovachick

    Oli Kovachick е сираче, което работи за кметската администрация във [[Phandalin | Фандалин]]. По време на атаката на дракона [[:venomfang | Отровен зъб]] тя е изпратена от кмета със задача извън града. За нейн късмет се връща след нападението когато вече …

  • Erhard Nightbreeze

    Erhard е най-добрият воин, който [[:elvire]] е взела със себе си за мисията си в [[Kryptgarden Forest]]. Войнът с чест е приел задачата и дори е довел и семейството си. Скоро след създаване на укреплението му синът му изчезва безследно. Дълго време баща …