Tag: abjurer

Results

  • Amadeus

    Amadeus, като по-интелигентен човек, иска да се усъвършенства и да преодолява проблемите по пътя си. Той мрази да стои на едно място и това е една от причините да приключенства. Той е добър по природа и желае да види повече съпричастност и разбирателство …