Shogut

NPC, Villian, Monster, Gnoll, Fang of Yeenoghu

Description:
Bio:

Shogut е вожд на племето хиеноподобни същества /gnolls/, които са наети от Halia Thornton и Elzar Rodale да нападнат Phandalin срещу обещанията за лесна плячка. Предводителят е дарен с демонични сили от богът Yeenoghu, поради което цялото му тяло е покрито с писмена и руни на демонски език, които светят в червена и синя светлина. Когато се разяри от самия Shogut излизат сенки и съществото е доста по-едро от обикновените гнолове. Героите го срещат при нападението си над укреплението на гноловете и успяват да го неутрализират.

STATUS: DEAD

Shogut

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam