Erhard Nightbreeze

NPC, Wood Elf, Ally, Fighter, Ranger

Description:

elven_soldier_of_virtue_by_lordhayabusa357-d79cte4.png

Bio:

Erhard е най-добрият воин, който Elvire Moonwhisper е взела със себе си за мисията си в Kryptgarden Forest. Войнът с чест е приел задачата и дори е довел и семейството си. Скоро след създаване на укреплението му синът му изчезва безследно. Дълго време баща му го търси и накрая го намира спасен от приключенците. Благодарен за това, че са рискували живота за сина му и другите елфски деца, воинът ги отвежда в Kryptlefarn. Благодарение на изкусните му умения като ковач той осигурява на Plujek елфическа ризница и снабдява стрелците в групата с елфически стрели. По заръка на Elvire Moonwhisper войнът тръгва с групата в търсене на Dereck и пленените елфски войници.

Erhard Nightbreeze

The Betrayal of Halia Thornton Arteglam