The Betrayal of Halia Thornton

ЧАСТ IV - ГРОБНИЦАТА НА ЗАБРАВЕНИТЕ (продължение второ)

Сесия № 3– проведена на 12.11.2016г.

9. Пещерата до леговището

Пантерата на Wolfheart започва да ближе каменната статуя и да се върти около стопанина си. Героите осъзнават, че само силна лекуваща магия може да обърне процеса на вкаменяване, но те не разполагат с такава. Няма как и да помръднат статуята, защото тя тежи десет пъти повече от нормалното тегло на рейнджъра. За момента решават да го оставят и да се опитат да намерят изход от гробницата. Вляво от помещението със статуите забелязват проход към пещера. Перфектно съразмерната стая със статуите прелива в издълбана в скалите пещера, силно напоена с миризмата на сяра. Навлизайки в пещерата героите виждат останки от кости и парчета камък в учудващо правилни човешки форми. Блещукащи по земята са разпръснати монети, но това което хваща окото е малка прашна стъкленица с бълбукаща, направо кипяща, синя леко светеща течност, която лежи непокътната на пода. 

Героите прибират стъкленицата и се връщат обратно в голямото помещение. Забелязват обикновена двойна каменна врата, която не се отваря. Thor, Odinson се опитва да я разбие с чука си, но той е отблъснат от някаква магическа бариера. Със сини светещи надписи на вратата се изписва: „Пътят е затворен. Не ще се отвори докато проклятието не бъде вдигнато.“ Героите решават, че за момента не могат да излязат от криптата и напускат помещението.

10. Стаята със свещниците

Raego казва на групата, че е открил коридор, който води до друга стая. Героите се отправят натам и след като отварят вратата попадат в осветено от осем свещника по стените помещение постлано с червен килим.

В другия край на стаята стои разположено голямо красиво ковчеже. Raego внимателно пристъпва напред и се отправя да изучава свещниците. Ivellious го последва, но от теглото на тялото му разпира крехкия килим и пропада в някаква пропаст, в която има изгарящо кожата желирано същество.

От болката елфът изпада в безсъзнание. В този момент свещниците оживяват и нападат играчите. Thor се опитва да хване Ivellious и да го измъкне. Amadeus, Raego и Plujek едновременно се опитват да помагат, но се оказва, че за  момент Raego също попада в желето, а и свещниците нападат Thor, Odinson и му пречат. След доста усилия героите успяват да се справят със съществата, измъкват Raego и стабилизират Ivellious, след което прескачат ямата. Thor, Odinson ядосан от цялото нещастие се опитва все пак да види каква е наградата за страданията на героите и се отправя към ковчежето. За негов лош късмет, то се оказва mimic, който го напада изненадващо.

Групата успява да се справи със съществото и изтормозени се връщат в коридора. Raego решава да използва стъкленицата с пулсираща червена течност, която е взел от Elzar Rodale върху Ivellious в резултат на което, последният се изправя освежен и бързо се възстановява от раните си. При вида на това действие Elzar Rodale пребледнява и казва, че не е трябвало цялата течност да се излизва в гърлото на елфа. Thor, Odinson го пита къде е Oli Kovachick, но той казва, че не знае. Героите съзират полуръстката в дъното на коридора, застанала срещу стаята където е духът на Malgran и взираща се в него. Тя им казва, че той май иска нещо да говори с групата и героите отново влизат в неговото помещение.

11. Магията на вазата

Героите се връщат при Malgran, който им казва, че си е спомнил къде е вазата, но първо трябва да му отговорят на една загадка. Thor, Odinson се заема със задачата и въпросът от загадката е: Двама души се спускат през комина. Единият излиза с чисто лице, а другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие? Thor, Odinson отговаря няколко пъти грешно, но накрая Malgran му казва, че загадката няма правилен отговор и играчите са заслужили да узнаят как да вземат вазата. Казва им, че за да се разкрие истинската ваза пред тях трябва да преборят магията на всяка отделна фалшива ваза. Ако се опитат да ги унищожат рискуват да разрушат истинската ваза и да останат заключени в гробницата завинаги. Вазите ще изискват от тях да решат загадка, да понесат физическа или психическа болка, да направят някаква саможертва и кой знае още какво. Има възможност да видят миналото, бъдещето или настоящето. В момента, в който всеки от героите погледне в някоя ваза всичко, което се случва го вижда само той и не може да иска помощ от другите. Всеки от героите се заема със задачата да поглежда в отделните вази. Някои от вазите задават гатанки, други нараняват героите, трети ги поставят пред трудни избори, четвърти им дават видения. Plujek изгубва чука и парите си под влиянието на магията на две вази. Накрая, след като магията във двадесетте вази е преборена и те изчезват, под саркофага на Malgran се появява истинската ваза, която се носи във въздуха и около нея обикалят сенки.

Някои от героите се доближават до вазата и сенките проникват в телата им, като им носят различни видения. Thor, Odinson се опитва да унищожи вазата, но Malgran среща чука му с неговия меч и не му позволява. Героите успяват да се разберат с него, взимат вазата и се отправят към ритуалната зала на Ingris. Същевременно Malgran успява да се всели в тялото на Plujek, за да наблюдава какво ще се случи. Когато наближават помещението Ingris усеща силата на вазата и отваря тайната магическа врата. Thor, Odinson взима вазата и казва, че ще й я даде само ако обещае, че наистина ще му върне спомените. Баншито се съгласява и в момента, в който се опитва да вземе предмета, Plujek ядосано казва, че никога няма да й я даде и я взима в ръцете си. Ingris разпознава, че това е Malgran в тялото на драконовородения войн. Героите са изправени пред дилемата какво да правят с двете ядосани немъртви същества.

 

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Comments

Честно казано незнам още колко ще проявявам търпение и няма да ги нашамаря всичките хахаха

Arteglam

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.