The Betrayal of Halia Thornton

ЧАСТ IV - ГРОБНИЦАТА НА ЗАБРАВЕНИТЕ (продължение)

Сесия № 2– проведена на 06.11.2016г.

4. Тунелът към ритуалната зала

Разглеждайки изображението на вратата Amadeus и Raego с общи усилия успяват да си припомнят, че са чели някъде и са слушали предания за велико древно царство, което било погубено заради магията на някаква ваза, но това познание е останало заровено някъде дълбоко в съзнанието им. Thor решава да отвори вратата и се озовава в 30 фута дълъг и 10 фута широк коридор. На плочките на пода е изобразена виеща се змия, а от отсрещната страна на коридора има друга двойна врата.

Над главата на самата змия се носи във въздуха малка сфера светлина. Thor, Odinson пристъпва напред върху опашката на змията и от стeната профучава отровна стреличка, която се забива в тялото му. Той упорито продължава да върви и на няколко пъти той е ударен от тези стрели. Тогава, на Ivellious му хрумва идеята, че не трябва да се стъпва на плочките, които изобразяват змията и започва да се движи по празните плочки. Успява да забележи, че на вратата отсреща е нарисувана същата красива жена, но този път от държаната от нея ваза излизат сенки, които някакси я обладават. Капаните не се активират и той достига до сферата, при което тя изчезва и от земята се отваря капан и елфът пада в една дупка, в която има странно желирано разяздащо създание, но успява да се хване за ръба на пропастта. Thor, Odinson скача във въздуха и успява да хване ръката му, но капакът на ямата се затваря и Ivellious, принуден да се пусне, остава вътре. Войнът подмамва капакът да се отвори отново и подава чука си на Ivellious, след което го издърпва и двамата успяват да се върнат на безопасно разстояние с цената на още няколко изстреляни отровни стрелички. Oli Kovachick и Elzar Rodale се обзалагат над това дали въпреки глупостта си двамата ще оцелеят.

5. Капанът с каменната топка и съкровищницата

Докато Thor, Odinson и Ivellious разучават коридора, Raego решава да провери какво има в излизащия от предверието ляв коридор. Пристъпвайки в тъмното той чува силен шум на падащ предмет и забелязва огромна каменна топка, която се спуска към него и закрива целия тунел. Проходът зад него се затваря с метална решетка. Raego започва да бяга надолу по коридора и вижда в дъното му няколко заострени каменни шипове и задънен край. Той трескаво започва да търси за някаква скрита врата и в последния момент намира таен камък, натиска го и се отваря проход, в която той с последни сили се хвърля. Каменната топка се забива с трясък в шиповете, след което под нея се отваря отвор, който я поглъща. Raego попада в помещение с множество изгасени факли по стените. Той ги запазва и установява, че е намерил съкровище. Стаята е пълна с множество златни монети и скъпоценни камъни. Монкът предпазливо започва да ги опипва и забелязва кожена торба със странни символи по нея.

Изучавайки торбата Raego установява, че в нея има много повече място отколкото изглежда на пръв поглед, след което той започва да събира съкровището вътре. Същевременно другата част от групата чува шумa от падащата топка и Wolfheart и Plujek се отправят натам, за да видят какво се случва. Wolfheart тръгва напред и отново активира капана с топката. В този момент пантерата му /Вълчо/ с лапичката си изважда двадесет златни жълтици от кожената кесийка на гърба си и ги подава на Plujek, който веднага разбира, че пантерата се обзалага, че рейнджърът няма да oцелее. За нейно съжаление, Wolfheart с помощта на Raego успява да намери входа към съкровищницата. След като печели облогът Plujek също отива натам и тримата заедно успяват да съберат съкровището и скриват торбата, като не споделят за нея на другата част от групата.

6. Ритуалната зала и появата на Ingris

След като отново се събират, групата решава да потърсят алтернативен маршрут към стаята и тръгват по десния коридор, в който намират тайна врата. Отварят я и се озовават в просторно помещение. Виждат задната част на двойната врата, на която отново е изобразена жената, която е обладана от сенките на вазата. Впечатление прави, че цялото помещение е осветено от светлината на закачени по стените факти, като самите стени са илюстровани от различни картини, които преливат в отделни сцени. В средата на помещението има поставен каменен саркофаг. Сцените изобразяват млад мъж от кралско потекло, който спасява красива тъмнокоса жена /същата от изображенията по вратите/. След това двойката се жени, магьосник им подарява ваза и след това жената ражда дете. Изобразено е също как от вазата излизат сенки, които обладават жената и тя наръгва с нож мъжа и детето си, след което я изгарят на клада и затварят в гробницата. /За пълната история на „Гробницата на забравените“ можете да прочетете  тук/ Докато героите разглеждат рисунките, от земята зад тях се появява дух на жена, приличащ много на срещната от героите познайница баншито Аgatha.

Духът на жената ги заговаря и ги пита дали харесват историята, като им казва, че не това наистина се е случило. Разказва им, че е била погрешно обвинена от зъл магьосник, на който народът е повярвал. Обяснява им, че е затворена в тази стая и моли героите да й донесат вазата, като в замяна ще има силата да върне спомените на Thor, Odinson. Магьосникът Elzar Rodale се противи и казва, че тя лъже, но желанието на Thor, Odinson да си върне паметта е по-силно от всичко и групата се съгласява. Баншито им казва, че името й е Ingris и че вазата се намира в друго помещение навътре в гробницата. Отваря на героите една тайна врата и ги насочва по коридора напред. Казва, че тя е под влиянието на задържаща магия и не може да напусне тази стая. Героите тръгват в търсене на вазата.

7. Стаята с вазите и срещата с Malgran

Героите стигат до помещение, в средата на което има каменен саркофаг и навсякъде е опасано от двадесет вази, идентични с тази на видените рисунки. Докато разглеждат помещението, от пода излиза немъртво същество приличащо на духът на отдавна мъртъв крал. Запитва героите кои са и те му разказват за Ingris. Духът се опитва да си спомни нещо и когато се сеща започва ядосано да крещи, че тази жена е виновна за цялото му нещастие и да не й вярват. Казва, че не знае коя ваза е истинската, но и да знаеше няма да им каже. Thor, Odinson се ядосва и удря с чука си по саркофага като отчупва част от него, с което само разярява неспокойния дух.

8. Леговището на горгоните

Докато героите обмислят следващия си ход Wolfheart непредпазливо отваря вратата на някаква стая на север, която го отвежда в просторно помещение. Оглеждайки го той забелязва множество порутени каменни човешки статуи и го облива остра миризма на сяра. Докато успее да се усети е нападнат от голямо бикоподобно същество.

Групата се стича на помощ на героя. Успяват да неутрализират заплахата, но не преди съществото чрез дъха си да вкамени Wolfheart. След злощастния рев на умиращия бик от пещерата вляво от помещението излиза още едно същество, което също напада. Героите побеждават биковете, но на висока цена. Техният другар е превърнат в каменна статуя /petrified condition/ и те нямат необходимите магически способности, за да го спасят.

 

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Comments

Nasko

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.