The Betrayal of Halia Thornton

Част I - Пещерата /продължение/

Сесия № 7 - проведена на 18.12.2016г.

4. Врящият казан

Потресен от случилото се Amadeus решава да се оттегли от групата и започва сам да обикаля гората в търсене на Dereck. За момент другите го търсят наоколо, но след като не го намират решават, че му трябва малко почивка. Героите все пак взимат решение да проучат пещерата /Rogok Lair/, защото се опасяват, че плачещите звуци могат да идват от деца, които са в беда. Въпреки големите физически травми по-голямата част от групата счита, че не могат да оставят нещата така. Те се промъкват по тунела вдясно от където идват бълбукащите звуци и долавят някаква отвратителна миризма. Виждат осветено от голям огън, върху който е поставен казан, помещение.

Цялата стая е опасана с тъмни корени, които се промъкват през цепнатините в камъка, през които излиза и голяма част от пушека от огъня и казана. В единия ъгъл е разположено нещо като трон от кости, на който е седнало голямо великаноподобно същество /Oni/ със зелена кожа и черни коси, нокти и зъби. До трона е разположена гигантска алебарда. Пред съществото е разположена нещо като маса от дънер, която е отрупана с някакви отвратителни блюда, силно приличащи готвени човешки кости и органи. До казана е разположена една зелена вещица /green hag/, която го разбърква. Втора вещица реже на друга маса някаква разчленена човешка фигура, а трета вещица стои до едно сгушено в ъгъла елфско момче, което хлипа тихо и гледа ужасено.

5. Плачещите деца

За момента героите решават да проучат какво има в помещението вляво от където идват плачовете и се отправят натам. Ivellious се промъква незабелязано и вижда помещение покрито с черен мъх, в което са разположени няколко скалъпени дървени клетки, в които лежат уплашени и плачат деца и младежи от елфски и оркски произход. В помещението, спотайвайки се в сенките бродят малки създания с щипци и козина. Героите се доближават до създанията, но  биват забелязани. Изведнъж ги облива силна вълна от страх и цялото им същество крещи да побегнат. В главата си чуват ужасяващи звуци и все едно навсякъде около тях нещо дебне и се движи, което не е далече от истината, защото съществата нападат групата.

Изключително злите създания /meenlock/, с помощта на телепортиращото си умение, страховитата им аура и промъкването в сенките, успяват да изтощят групата. Raego използва магията silence, за да не се привлече вниманието на създанията от другото помещение, но в крайна сметка те забелязват героите и се отправят към тях. Когато най-сетне великана получава възможност да говори той изказва разочарованието си от това, че паякът само е изкарал очите на няколко члена от групата, но не е успял да се справи със задачата си на пазител на пещерата. Яросттно oni-то заедно с вещиците се нахвърля върху групата. С помощта на вродените му магическо способности успява да приспи и превърне в газ част от героите, но накрая те победоносно го повалят, заедно с другите същества. 

6. Разказът на децата

Героите измъкват и елфски и оркските деца от клетките извън пещерата. Двете раси се гледат с неприязън и не говорят общия език. Raego успява на оркски да се разбере с част от децата, които му благодарят за помощта, но решават сами да поемат по пътя си, въпреки опасенията на монка. Накрая той ги пуска и те изчезват в гората. Същевременно, Ivellious разпитва елфските деца, от които разбира, че някои от тях са били примамени от светлинките да ги последват в пещерата, а друга част са били измамени от вещиците и онито, превъплатени в ролята на познати от елфски народ. Казват му още, че на част от тях дребните създания изваждали очите и ги носели на паяка в замяна на ролята му на пазител над пещерата. Също така част от неговите приятели били сготвени и изядени от вещиците и техния господар /наричан от вещиците Rogok/, след като волята им е била сломена от психическите атаки на дребните създания. След като ги разпитват за някакви съкровища, децата споделят, че вещите им били взимани от малките същества и носени нанякъде, където след това не ги виждали. 

7. Пазителят на съкровищницата

Докато Ivellious продължил да разпитва децата, останалата част от групата се отправила обратно в пещерата, за да изследва къде великанът е скрил съкровището си. Донякъде случайно Aira попада на таен проход в стената на един от коридорите. Решава сама да го проучи и стига до помещение, в което е струпано голямо съкровище. Нетърпелива се отправя напред и в този момент е с грабчена от  някакво пипало и завлечена към таван на помещението от голямо хищно същество /roper/. Борейки се с него тя крещи за помощ и другата част от групата се отправя към помещението.

Въпреки усилията им всички са хванати от пипалата, но успяват да изпият няколко от магическите отвари от съкровището на пода. Ivellious се усеща, че другите много са се забавили и се втурва да ги търси в пещерата. Същевременно една по силна захапка на чудовището успява да нокаутира Plujek. Дали елфът ще стигне навреме, дали героите ще успеят да се преборят за живота си и какво богатство ги чака, ще разберете в следващата сесия.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Comments

Arteglam

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.